Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cele i zadania Schroniska

 1. Przyjmowanie  a także przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zagubionymi, zabłąkanymi lub bezdomnymi psami oraz chorymi i rannymi kotami, jak również nad psami i kotami, wobec właścicieli których orzeczono czasowe pozbawienie praw własności.
 2. Zapewnianie przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, a także zapewnienie im opieki weterynaryjnej,
 3. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych a także tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.
 4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
 5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o prawach i potrzebach zwierząt, zasadach humanitarnego traktowania zwierząt oraz prawidłowej opieki nad nimi.
 6. Poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji jak największej liczby zwierząt w Schronisku
 7. Prowadzenie profilaktyki poprzez wykonywanie szczepień oraz zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.
 8. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.
 9. Humanitarne usypianie ślepych miotów, zwierząt nieuleczalnie chorych oraz z kalectwem, które powoduje ich cierpienie.
 10. We współpracy ze stowarzyszeniami oraz odpowiednimi służbami podejmowanie interwencji w przypadku niewłaściwego lub okrutnego traktowania zwierząt adoptowanych ze Schroniska.
 11. Inicjowanie działalności w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych dla Schroniska.
 12. Współpraca z Urzędem Miejskim w Przemyślu, służbami porządkowymi i technicznymi Gminy Miejskiej Przemyśl, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zakładami leczniczymi dla zwierząt, wolontariuszami oraz innym podmiotami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.