Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawy prawne funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Uchwała Nr 108/2008
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 maja 2008 r.


w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl
pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
".


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit h, art. 40 ust2 pkt.2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 i art. 21 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:


§1

1.    Tworzy się z dniem 1 lipca 2008 r. jednostkę budżetową o nazwie „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt" z siedzibą w Orzechowcach 3; 37-712 Orzechowce zwaną dalej Schroniskiem.
2.    Zatwierdza się statut Schroniska w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
3.    Schronisko otrzyma w trwały zarząd nieruchomości na mocy odrębnej decyzji oraz środki trwałe i inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia statutowej działalności.

§2

Przedmiotem działalności Schroniska jest przyjmowanie, przetrzymywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z § 3 statutu jednostki stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Łoziński

Pliki do pobrania


JPEGUchwała o utworzeniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. (82,78KB)

PDFStatut Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Pobierz plik w formacie PDF. (1,20MB)

PDFDecyzja o nadaniu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach nr weterynaryjnego. (456,30KB)
PDFDecyzja o ustanowieniu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl. (1,13MB)