BIP.gov.pl

Podstawy prawne funkcjonowania

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, zwane dalej Schroniskiem, jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Przemyśl i działa na podstawie:

Ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004 r. nr 158 poz. 1657),
Uchwały Nr 108/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”,
Statutu jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 56/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Przemysław Grządziel
Publikacja dnia: 29.05.2019
Podpisał: Przemysław Grządziel
Dokument z dnia: 29.05.2019
Dokument oglądany razy: 373
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach