BIP.gov.pl

Cele i zadania

Cele i zadania Schroniska

1. Przyjmowanie  a także przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zagubionymi, zabłąkanymi lub bezdomnymi psami oraz chorymi i rannymi kotami, jak również nad psami i kotami, wobec właścicieli których orzeczono czasowe pozbawienie praw własności.
2. Zapewnianie przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, a także zapewnienie im opieki weterynaryjnej,
3. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych a także tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.
4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o prawach i potrzebach zwierząt, zasadach humanitarnego traktowania zwierząt oraz prawidłowej opieki nad nimi.
6. Poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji jak największej liczby zwierząt w Schronisku
7. Prowadzenie profilaktyki poprzez wykonywanie szczepień oraz zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.
8. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.
9. Humanitarne usypianie ślepych miotów, zwierząt nieuleczalnie chorych oraz z kalectwem, które powoduje ich cierpienie.
10. We współpracy ze stowarzyszeniami oraz odpowiednimi służbami podejmowanie interwencji w przypadku niewłaściwego lub okrutnego traktowania zwierząt adoptowanych ze Schroniska.
11. Inicjowanie działalności w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych dla Schroniska.
12. Współpraca z Urzędem Miejskim w Przemyślu, służbami porządkowymi i technicznymi Gminy Miejskiej Przemyśl, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zakładami leczniczymi dla zwierząt, wolontariuszami oraz innym podmiotami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Przemysław Grządziel
Publikacja dnia: 29.05.2019
Podpisał: Przemysław Grządziel
Dokument z dnia: 29.05.2019
Dokument oglądany razy: 347
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach